MTÜ Pirita Aerutamisklubi ja selle juures tegutseva Spordikooli peamine eesmärk:

Rajaaerutamise propageerimine ja treeningtegevuse ning võistluste korraldamine.

Treeningutel osalemine:

Treeningutele palume registreeruda allpool toodud e-kirja teel (Õpilaslepingu sõlmimise ettevalmistamiseks palume täita ülalolev vorm "Liitu klubiga").

Ootame aerutamistrenni noori soovituslikult alates 10.aasta vanusest. Treenigkava on mitmekülgne: sügis-talvisel perioodil sisaldavad treeningud peamiselt jooksu, suusatamist, jalgratta treeninguid, ujumist, jõusaali ja pallimängu. Kevad-suvisel perioodil on põhirõhk veetreeningutel rajasüstadel ning -kanuudel.

Noorsportlaste treeningtegevuse kulude katmist toetab osaliselt Tallinna Noorsoo- ja Spordiamet. Pirita Aerutamisklubi spordikooli noorsportlase trennides osalemise igakuine kuutasu on 30 eurot, millest kaetakse osaliselt aktiivseks sporditegevuseks vajalik eelarve (treenerite tasud jm sihtotstarbelised kulutused).

Nooraerutajate õppe- ja treeningtegevuseks vajalike treeningruumide rendi ja kommunaalkulud katab MTÜ Pirita Aerutamisklubi ühingu liikmetasudest ning  süsta- ning kanuuvarustuse soetamise sponsorite ning Eesti Aerutamisföderatsiooni toel.Spordikooli noorsportlase/õpilase vastuvõtt:

Alla 18-aastaste õpilaste (noorsportlaste) vastuvõtuks meie kooli palume lapsevanemal (hooldajal) täita kirjaliku Avalduse ja sõlmime Õpilaslepingu.

Samuti palume tutvuda
Pirita Aerutamisklubi Spordikooli põhikirja ja Õppekavaga.
Lisaks soovitame tutvuda käesoleval aerutamisklubi kodulehel oleva infoga, sh klubi põhikirjaga ning
Eesti Aerutamisföderatsiooni kodulehel oleva infoga. Lisainfo treeneritelt.


Klubi liikmelisus, toetajad ja sponsorid:

Ootame meie klubitegevusega liituma nii endisi Pirital tegutsenud kunagisi aerutajaid kui ka uusi liikmeid, kes tunnevad, et soovivad noorte sporditegevust toetada ning ka ise Pirita kloostri taga treenides või Harku järvel aerutamisest rõõmu tunda. 

Klubi liikmeks astumise ühekordne tasu ja ühtlasi aasta liikmemaks:

- üle 19.aastastele isikutele on 50 eurot  
- noorsportlastele kuni 19.eluaastani 10 eurota/a EE051010052032004009 SEB

Aktiivliikmete/veteransportlaste igakuise treeningvõimaluste  ja -vahendite kasutamise osalustasu suuruse kinnitab MTÜ juhatus ühingu initsiatiivgrupi kooskõlastusel.

Treeningtegevuseks vajaliku varustuse soetamiseks ja veespordiala toetamiseks Pirita jõel ning Harku järvel ootame meid toetama ka sponsoreid.


Ülalmainitud küsimuste ja ettepanekute korral palume pöörduda piritaaerutamisklubi@gmail.com


Täname!